Latijns-Amerika magazine.
 
(Informatie)marktConferentieWorkshop

Andesdag: Ontmoetingsdag voor initiatieven in de Andesregio

  • datum:16/06
  • tijd:09:30 - 17:00
  • locatie:Vredeshuis Gent
  • adres:Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent
  • kosten:gratis / Andes-lunch bijdrage van 8€ p.p.

Het 4de Pijlersteunpunt organiseert op zaterdag 16 juni 2018 een Andesdag in het Vredeshuis in Gent. De Andesdag wordt een dag waarop 4de Pijlers en andere initiatieven uit heel Vlaanderen werkzaam in de Andes (Peru, Colombia, Bolivia en Ecuador) uitgenodigd worden om deel te nemen aan interactieve workshops en kennis te maken met andere organisatie die in hetzelfde gebied en/of rond hetzelfde thema werken.

Programma

9u30: onthaal met koffie

10u: Welkomstwoord

10u15: Hanne Cottyn: Dr. en docent aan de vakgroep Conflict en Ontwikkeling aan de Universiteit van Gent. Wat zijn de actuele tendensen en uitdagingen in de Andesregio?

11u: Serge Beel: diensthoofd Zuiddienst 11.11.11. Hoe werken lokale (partner)organisaties rond duurzame alternatieve ontwikkelingsmodellen?

11u45: Tijdens een speed-datingssessie leren de deelnemers elkaar kennen en stellen ze zichzelf en hun werking aan elkaar voor.
! Meebrengen: een persoonlijke foto of object dat gelinkt kan worden aan jouw project en/of motivatie als vrijwilliger.

13u: Andes-lunch

14u: Workshop sessie

15u: Workshop sessie

16u: Slotwoord + receptie met verrassings-act

Deelname is gratis. Voor de Andes-lunch vragen we een bijdrage van 8€ p.p. (ter plaatse te betalen).

Workshopsessies: 

1. Interactieve workshop rond milieurechten (Catapa)
CATAPA is een vrijwilligersorganisatie die sinds 2005 werkt rond (anders)globalisering en duurzame ontwikkeling, in het bijzonder in Latijns-Amerika, en zich hierbij focust op de problematiek rond mijnbouw. We stimuleren een meer rechtvaardige mijnbouw en metaalverbruik om te komen tot een concrete bijdrage aan de milieu- en klimaatcrisis. Dit doen we concreet door sensibilisering, netwerking, onderzoek, lobbywerk, uitwisseling en het ondersteunen van boerengemeenschappendie bedreigd worden door mijnbouwmultinationals in de partnerlanden Bolivia, Colombia, Guatemala en Peru.

2. Opvang en begeleiding van tienermeisjes en –moeders (Solid)
Solid is een ontwikkelingsorganisatie, die in 2000 werd opgericht met als doel ervaringen en knowhow uit het bedrijfsleven door te geven aan kansarmen wereldwijd. Dia is een sociale organisatie in Ayacucho, Peru die zich specifiek richt op de problemen van kansarme tienermeisjes en vrouwen. Via verschillende projecten wil de organisatie de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van meisjes en vrouwen in risicosituaties versterken. EMMA zorgt voor integrale thuisbegeleiding van tienermoeders zodat ze tijdens en na de zwangerschap worden opgevolgd door getrainde verpleegkundigen. DIA bouwde ook een centrum voor crisisopvang uit voor meisjes en hun kinderen. Altijd zoeken ze naar passende vervolghulp en structurele verbeteringsmogelijkheden van de leefsituatie. DIA biedt verder ook begeleid wonen, kinderopvang en ondersteuning aan leerkachten aan, en zet in op het versterken van het ondernemerschap bij de tiener(moeder)s. Céline Drijkoningen, verantwoordelijke sociale programma’s, zal de werking komen toelichten.

3. Elk kind heeft recht op onderwijs: voorstelling huiswerkondersteuningsproject en ouderparticipatie (vzw Añañau)
Asociación ONG Añañau is een non-profit en niet-gouvernamentele organisatie die in december 2014 werd opgericht in Cusco, Peru. Ze werkt met kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar oud die in situaties van extreme armoede en onstabiele familiesituaties leven in het district San Jeronimo, een buitenwijk van Cusco. Omdat we geloven in de kracht van goed onderwijs als springplank naar een betere toekomst, is Añañau in de eerste plaats een onderwijsproject. Via huiswerkbegeleiding en spelerend leren stimuleren we met Añañau de ontwikkeling van de kinderen en trachten we nieuwe kansen te creëren. Hiervoor biedt Añañau hulp op 3 gebieden: onderwijs, gezondheid en de algemene socio-culturele ontwikkeling. Ellen Bosch, projectverantwoordelijke van de organisatie in Peru, zal de werking van Añañau komen toelichten. Toenmalige stagiaire en ex-Vranckx nomade Hanne Maenhout, won de prijs van het Fonds Piet Cleemput met haar scriptie over het participatieve project dat ze in Peru opzette tijdens haar stage sociaal werk in de projectwerking en in samenwerking met Añañau. Zij komt dit pilootproject rond huiswerkondersteuning en ouderparticipatie toelichten.

4. Interactieve workshop rond SDG’s (Sustainable Development Goals): aan de slag met de SDG’s in jouw project (vzw Añañau)
Eind september 2015 keurden de 193 VN-lidstaten de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) goed. Deze nieuwe set van 17 universele doelen die tegen 2030 moeten gehaald worden, breit een vervolg aan de millenniumdoelstellingen die eind 2015 kwamen te vervallen. De vzw Añañau is lid van het lokale netwerk van UNDP Peru. Samen hebben ze een interactieve workshop ontwikkeld rond de SDG’s. In spelvorm leren de deelnemers hoe hun project op lokaal vlak met de sdg’s aan de slag kan. 

Inschrijven vóór 11 juni via http://4depijler.be/kalender/event/detail/detail/1140