Latijns-Amerika magazine.
 
DocumentaireFestival

DocuLatino 2019

  • data:23/10 - 28/11
  • locatie:Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven

DocuLatino Film Festival – Tracing the ICT supply chain

Voor het elfde jaar op rij organiseert Catapa het Doculatino Filmfestival in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Binnen de Europese Make ICT fair-campagne, die tot doel heeft een transparantere en eerlijkere ICT-toevoerketen te bereiken, zullen we dit jaar onze focus van extractivisme verbreden. We kijken naar de problemen van de wereldwijde ICT-productie. Via 3 documentaires laten we u het pad zien dat uw laptop, smartphone of tablet volgt, van het opgraven van de grondstoffen tot het dumpen van de apparaten en de bijbehorende problemen.

For the 11th year in a row Catapa organises the Doculatino Filmfestival in Ghent, Antwerp, Brussels and Leuven. Within the Make ICT fair European campaign, whose goal is to achieve a more transparent and fair ICT supply chain, this year we will broaden our focus from extractivism and look at the problems of the global ICT supply chain. Through 3 documentary screenings we will show you the path your laptop, smartphone or tablet follow from the extraction of its components to the dumping of the devices, and the related issues.

Documentaires:

1. Minga, by Damien Charles and Pauline Dutron
De reis begint in Latijns-Amerika, een van de belangrijkste slachtoffers van het winnen van grondstoffen. Vandaag zijn voor de productie van een smartphone meer dan 60 elementen nodig en de overgrote meerderheid wordt verkregen door mijnbouw. Zoals de documentaire laat zien, heeft de extractie-industrie grote gevolgen voor de lokale gemeenschappen en voor het milieu. //

The journey starts in Latin America, one of the main victims of raw materials extraction. Today for the production of a smartphone more than 60 elements are needed and the vast majority are obtained by mining. As the documentary shows, the extraction industry has huge consequences on local communities and on the environment. //

© Minga – Voices of resistance 2019

2. Death by design, by Sue Williams
In Death by Design vliegen we naar de andere kant de wereld in Azië (China, Vietnam, Zuid-Korea, … ) Waar onderbetaalde werknemers in onmenselijke werkomstandigheden elektronische apparaten produceren dankzij de verschillende metalen die in Latijns-Amerika worden gewonnen. //

In Death by Design, we will fly to the other part of the world to Asia (China, Vietnam, South-Korea, etc) where underpaid workers in inhumane working conditions are producing electronic devices thanks to the different metals extracted in Latin America.

© 2019 Death by Design

3. E-waste tragedy, by Cosima Dannoritzer
Heb je ooit nagedacht over waar je oude smartphone terechtkomt nadat je hem niet meer gebruikt? We ontdekken tijdens deze documentaire het vaak vergeten deel van de toevoerketen: het elektronische afval. Enorme hoeveelheid zogenoemde e-waste wordt elke dag in Afrika en Azië gedumpt, voornamelijk vanuit westerse landen. Deze documentaire toont de realiteit van wat mensen die in die afvalstortplaatsen leven elke dag te verduren hebben. //

Have you ever thought about where your old smartphone ends up after you don’t use it anymore? We will discover the often forgotten part of the supply chain: the electronic waste. Huge amount of e-waste is dumped every day in Africa and Asia, shipped mostly from Western Countries. This documentary shows the reality of what people living in those waste dumps have to face every day.

The E-Waste Tragedy

Na elke documentaire screening wordt een groepsdiscussie gehouden, gemodereerd en geïntroduceerd door een expert in het thema.  //

After each documentary screening, a group discussion will be held and introduced by an expert in the field. All three documentaries will be screened in four different cities of Belgium, each of them in a different day following the order above.

Click in each city to check more information about the location and time!

Antwerp – 21, 22, 23 of October

Ghent – 6, 20, 27 of November

Brussels – 13, 14, 15 of November

Leuven – 26, 27, 28 of November