Latijns-Amerika magazine.
 
LezingVoorlichting

Peru-avond: ervaringen tijdens een reis naar Cajamarca

  • datum:03/10
  • tijd:19:30
  • locatie:Putgraaf
  • adres:Putgraaf 3, Heerlen
  • kosten:gratis

Reisverslag van Wil en Hans Heijster over hun reis naar Cajamarca, het centrum van de goudmijnindustrie. Daar werkt hun zoon Pim, die samen met zijn partner een heel bijzonder ijsbedrijf heeft opgericht…

Wil en Hans Heijster doen verslag van hun recente reis (de 4de inmiddels) naar Cajamarca in Peru. In deze hooggelegen stad in de Andes, centrum van een goudmijnindustrie, woont en werkt hun zoon Pim. Samen met partner Luz Marina heeft deze een heel bijzonder ijsbedrijf gesticht met de naam Heladería Holanda en het principe een (h)eerlijk product voor een eerlijke prijs. Het huidige, uitgegroeide bedrijf heeft naast de commerciële ook sociale doelen en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel.

 

Het personeel bestaat grotendeels uit doven en alleenstaande moeders. Beide groepen krijgen hier nieuwe levenskansen en het bedrijf werkt stevig aan hun maatschappelijke integratie. De ijsfabriek en de vele verkoopspunten die er bij horen van de oud-Heerlenaar vormen zo een interessant voorbeeld van Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen (VMO).

Om de sociale doelen nog meer uit te breiden is een project opgestart, dat vanuit Nederland gesteund wordt. De stichting Oportunidades Iguales (Gelijke Kansen) werkt aan nog meer ontwikkelingsmogelijkheden in de Peruaanse samenleving voor de doven: door het bieden van meer training en opleiding, hulp bij de integratie in het reguliere onderwijs, het benaderen van andere werkgevers enz.

Meer info: www.gelijkekansenperu.nl

Wil en Hans zullen met een diapresentatie en een boeiend verhaal Cajamarca dichterbij brengen en de aanwezigen vertellen over diverse ervaringen die ze ook nu weer opdeden.

Info: 045-5722503 of email wimvankempen@kpnplanet.nl