Latijns-Amerika magazine.
 
Tentoonstelling

Suriname in beweging

  • data:25/09 - 12/01
  • locatie:UB, tentoonstellingsruimte Universiteit Leiden
  • adres:Witte Singel 27, Leiden
Suriname tentoonstelling leiden

Suriname in beweging

Suriname is een land van vele culturen. De tentoonstelling Suriname in beweging: Migratie en cultuur belicht de periode na de afschaffing van de slavernij, toen Aziatische contractarbeiders werden aangetrokken om op de plantages te werken. Zo kwamen Javanen, Hindoestanen en Chinezen in groten getale naar het hun onbekende Suriname waar zij voorgoed de samenstelling van de bevolking veranderden. Later trok een grote stroom Surinamers in de jaren rond de onafhankelijkheid (1975) van Suriname naar Nederland. Zij drukten hun stempel op de Nederlandse samenleving en vormden vooral in de Randstad aanzienlijke gemeenschappen. 

De tentoonstelling is ook digitaal te bezoeken.

Contractarbeid, universiteit en Surinaams eten

Boeken, prenten, tekeningen en foto’s geven een beeld van de diverse migratiestromen en presenteren u Suriname als een land vol dynamiek waar verschillen tussen bevolkingsgroepen overbrugd worden door respect voor elkaars diversiteit. De bewogen geschiedenis van Suriname heeft voeding gegeven aan een levendige literatuur. Surinaams eten is in Nederland mainstream geworden. Speciale aandacht is er voor de aanwezigheid van Surinamers in de universiteit, als student, wetenschapper of zelfs rector magnificus.