Latijns-Amerika magazine.
 

Steeds meer rijken in Brazilië

29-03-2012
Helicopters zijn een populair vervoermiddel onder de rijken in Sao Paulo. (Foto: http://saupaulo2010.blogspot.nl/2010/08/trafico-en-sp-asfalto-y-cielo.html)

Terwijl een groot deel van de wereld in een economische crisis zit, heeft Brazilië in het afgelopen decennium een gestage economische groei doorgemaakt. Hierdoor is er een nieuwe middenklasse ontstaan in het land. De armen hebben hun situatie in snel tempo zien verbeteren, en de hogere inkomensklassen zijn naar verhouding nog sneller gegroeid. In de zogenaamde klasse C , met een inkomen tussen 1.610 en 6.940 reais per maand (700 en 3.017 euro), zijn er sinds 2003 30 miljoen Brazilianen uit armere klassen bijgekomen.

De transformatie van Brazilië heeft effect op de hele sociale piramide. Momenteel zijn er 20 miljoen Brazilianen rijk; in 2014 zal dat naar schatting 30 miljoen zijn. Hoewel het aantal armen geleidelijk aan afneemt, is Brazilië nog steeds een van de meest ongelijke landen ter wereld. 30 miljoen van de 192 miljoen inwoners kan niet in haar basisbehoeften voorzien. Volgens een studie van het Centrum voor Sociale Studies is Rio de Janeiro zal het aantal armen in 2014 met de helft verminderd zijn.

Bronnen:
El País: La nueva clase media brasileña dispara la fiebre consumista
El País: Brasil reducirá la pobreza a la mitad en cuatro años

reageren